Kon.zum

Date: 12 maja 2019

Time: 19:00

Nasz teatr przyjeżdża z Czech do Supernovej aby zagrać i podyskutować!

spektakl 19:00
dyskusja 20:30

Młodzi artyści z Ołomuńca wykorzystują formy teatru cieni i tańca tworząc poetyckie przedstawienie. Ale ich głównym celem jest zmierzenie się z gorącymi tematami współczesnego świata.

Spektakl pokazuje osobę, która jest nastawiona na życie. Miłość, funkcjonowanie grup społecznych, materializm to kwestie, z którymi musi się zmierzyć jednostka. Używamy ruchu i dźwięku, aby zilustrować walkę i chęć emancypacji.

Po spektaklu chcielibyśmy zaprosić Cię do dyskusji na temat kwestii ochrony środowiska i dzielenia się naszym doświadczeniem.

koncepcja: Nikola Šroubková a Štefánia Kuchárová

wykonawcy: A. Bucek, E. Dvořáková, Š. Kuchárová, S. Kytlica, N. Livingstone, K. Martínková, S. Mašínová, T. Pospíšil, N. Šroubková, T. Telekyová

bilety 25/15 zł online  lub w teatrze przed występem

performance 19:00
discussion 20:30
tickets 25/15 zł https://scenasupernova.pl/ OR before performance at the theater

Our host from Czech Republic will come to Scena Supernova to play and discuss!
Young artists from Olomouc use forms of shadow theater, dance and metaphorical images in order to create poetic performance. But their aim approach to the strong topics of the our modern world.

The performance shows the individual as it’s being disposed to life. Love, social groups, materialism those are some of the influences that the individual is facing and consuming. We use movement and sound to illustrate it’s fight and desire to emancipate.

After the performance we would like to invite you to discussion about the topic of environmental issue and sharing our experience.

concept: Nikola Šroubková a Štefánia Kuchárová
performers: A. Bucek, E. Dvořáková, Š. Kuchárová, S. Kytlica, N. Livingstone, K. Martínková, S. Mašínová, T. Pospíšil, N. Šroubková, T. Telekyová