“Living the Dream with Grandma” – polska premiera monodramu László Göndöra | FestivALT 2023

Start date: 28 czerwca 2023
End date: 29 czerwca 2023
Time: 00:00 - 00:00
Spektakl
[ENG BELOW ⤵️] Zapraszamy na polską premierę monodramu “Living the Dream with Grandma” węgierskiego artysty László Göndöra, która odbędzie się w ramach 7. edycji FestivALTu.
📆 czwartek 29 & piątek 30 czerwca | godz. 19:00–20:30

🌀 “Living the Dream with Grandma” (ang. “Życie z babcią jak w bajce”) to liryczny, a zarazem humorystyczny monodram o przepracowywaniu traumy w Trzecim Pokoleniu Ocalałych. Akcja tego wyjątkowego, multimedialnego spektaklu rozgrywa się w środku pandemicznego lockdownu w Budapeszcie na Węgrzech, kiedy László Göndör, 35-letni artysta cierpiący na kryzys tożsamości, wprowadza się do swojej 97-letniej babci, ocalałej z Holokaustu. Przez 32 dni babcia i wnuk próbują zrozumieć wzajemny ból i traumę, a także przeżywają swoją głęboką wzajemną miłość.
🌀 Wykorzystując dokumentację wideo i audio nagraną podczas ich wspólnego mieszkania, Göndör obrazuje głęboki wpływ, jaki Zagłada i związane z nią traumy wywarły na ich osobowości i relacje. Przedstawiając przepaść dzielącą dwa pokolenia i łączącą ich więź, spektakl ułatwia proces zrozumienia i akceptacji – zarówno tym, którzy przeszli przez podobne sytuacje życiowe, jak i tym, dla których temat ten jest nieznany.
Tekst został napisany i zredagowany przez Zsófię Bódi, Kornéla Labodę i László Göndöra na podstawie udokumentowanych rozmów oraz wspomnień László Göndöra i jego babki, Évy Katony.
🗣 Spektakl jest wystawiany w języku węgierskim z napisami polskimi i angielskimi.
🔘 Produkcja została zrealizowana w ramach Programu Staféta utworzonego i wspieranego przez Gminę Budapeszt.
🔘 Partner koprodukcyjny: Trafó House of Contemporary Arts, Orlai Production Office, Marom Budapest – Jewish Culture 2028.
🔘 Partner produkcyjny: Fundacja SzínMűHely.
🔘 Wsparcie: Budapest Főváros Önkormányzata, Staféta, Füge Produkció, Nemzeti Kulturális Alap, Orlai Produkciós Iroda, Marom Budapest, Zsidó Kultúra 2028, Mozaik Zsidó Közösségi Hub, Somogyi Endre.
🇭🇺 Polska premiera spektaklu została współorganizaowana we współpracy z Konsulatem Generalny Węgier w Krakowie.
🌀 Współorganizatorem wydazenia jest Scena Supernova.
Wydarzenie jest częścią 7. edycji FestivALTu, realizowanego w ramach projektu: “MultiMemo. Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice” dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Citizens, Equality, Rights and Values (CERV; 2021–2027). 🇪🇺
Projekt został wyłoniony wśród zgłoszeń na tegoroczny Open Call, wspieranego przez Jewish Humannitarian Fund, w toku obrad międzynarodowego jury.
👉 Więcej na temat tegorocznej edycji FestivALTu: https://fb.me/e/TlgH6v3N
🌐 Szczegółowy program dostępny na naszej stronie: https://festivalt.com/project/festivalt-2023-dojkajt
____________________
🇬🇧 🇬🇧 🇬🇧
Join us for the Polish premiere of “Living the Dream with Grandma”, a solo performance created by Hungarian artist László Göndör which will take place as a part of the 7th edition of FestivALT.
📆 Thursday, June 29 & Friday, June 30 | 7:00–8:30 p.m. CET
🌀 Living the Dream with Grandma, originally produced with Trafó, is a poignant, comedic one-man-show about processing third-generation trauma. This unique multimedia piece takes place over one month during the pandemic lock-down in Budapest, Hungary, when László Göndör, a 35-year-old suffering from an identity crisis, moved in with his 97-year-old grandmother, a Holocaust survivor. Over 32 days, grandmother and grandson try to grasp each other’s pain and trauma, as well as their profound mutual love.
🌀 Using video and audio documentation recorded during their cohabitation, their conversations are reenacted, demonstrating the deep impact that the Holocaust and its related traumas have had on their personalities and relationship. By presenting the gap between the two generations and the loving relationship between them, the piece facilitates the process of understanding and acceptance – both for those who have been through similar life situations and those for whom the topic is unknown.
The text was written and edited by Zsófia Bódi, Kornél Laboda and László Göndör from the documented conversations and recollections of László Göndör and his grandmother, Éva Katona.
🗣 The performance will be in Hungarian with Polish and English subtitles.
🔘 The production was realized within the framework of the Staféta Program established and supported by the Municipality of Budapest.
🔘 Co-production partner: Trafó House of Contemporary Arts, Orlai Production Office, Marom Budapest – Jewish Culture 2028.
🔘 Production partner: SzínMűHely Foundation.
🔘 Supporters: Budapest Főváros Önkormányzata, Staféta, Füge Produkció, Nemzeti Kulturális Alap, Orlai Produkciós Iroda, Marom Budapest, Zsidó Kultúra 2028, Mozaik Zsidó Közösségi Hub, Somogyi Endre.
🇭🇺 The Polish premiere is organized in partnership with the Hungarian Consulate in Poland.
🌀 Co-organizer of the event is Scena Supernova.
This event is part of FestivALT 2023 organized as part of the project: “MultiMemo. Multidirectional Memory: Remembering for Social Justice” with the support of the European Union through the Citizens, Equality, Rights and Values (CERV) Program (2021–2027). 🇪🇺
The project was selected among the applications for this year’s Open Call, supported by the Jewish Humanitarian Fund, during the deliberations of the international jury.
👉 More about this year’s edition of FestivALT: https://fb.me/e/TlgH6v3N
🌐 Detailed program is available on our website: https://festivalt.com/en/project/7th-festivalt-doykait/