PROO 5

Dzięki wparciu Narodowego Instytutu Wolności, w ramach programu PROO 5 mogliśmy pokryć koszt rachunków za prąd, które drastycznie wzrosły ze względu na ciągłe ogrzewanie wszystkich pomieszczeń teatru podczas przyjmowania gości z Ukrainy, część kwoty przeznaczyliśmy na remont nowych pomieszczeń.